Jan Andersen
Boelsvang 26, 2970 Hørsholm
Mobil +45 2022 1196
e-mail: jan@jan2970.dk
CURRICULUM VITAE.

Resumé

Jeg har i hele min aktive erhvervs karriere arbejdet med IT og ledelse. Indledningsvis som specialist, og siden 1975 som chef eller direktør.
Jeg har to gange startet ny virksomhed fra grunden.
Jeg er født november 1945, tidligere samboende og har ingen børn.

Erhvervserfaring

2010-    Pensionist.

2007-10  Pensionist og ad hoc konsulent opgaver

2005-06  Direktør Tripel-J Udlejning A/S

2003-04  Afdelingsdirektør og Group Executive i Mærsk Data Gruppen

2000-03  Afdelingsdirektør for Mærsk Data’s Infrastructure Services område

1999-00  Department Manager for 5 afdelinger i Mærsk Data

1996-00  Medstifter af og adm. Dir. For Backbone Systems A/S

1996     Udviklings direktør i Computer Associates, som købte Legent

1995-96  General Manager for ”Output Management” forretnings området i Legent

1994-95  Ansvarlig for alle ”Output Management” udviklings aktiviteter i Legent

1992     CMA Software A/S købes af Legent Inc. Og skifter navn til Legent Development A/S.

1986-96  Medstifter af og adm. Dir. for CMA Software A/S

1983-86  Bestyrelsesmedlem i foreningen Dansk Backup Center

1982-86  EDB-drift chef i HAFNIA A/S

1980-82  Undervisningsassistent ved Datalogisk Institut, Københavns Universitet

1973-82  Christian Rovsing A/S (CR)
           1973-74 : Systemprogrammør
           1975-76 : Teknisk-chef
           1977-82 : Edb-chef
           1981-82 : Chef for CR's aktiviteter i Herlev

1974-82  Ansvarlig for IT samarbejdet Advanced Computing Center A/S (ACC).
           Et IT samarbejde mellem B&W, Christian Rovsing, Højgård og Schultz, Kampsax og
           Larsen og Nielsen med fælles stor IBM mainframe.

1974     Premierløjtnant af reserven i hæren

1972-74  Undervisningsassistent ved Datalogisk Institut, Københavns Universitet

1969-73  System medarbejder ved NEUCC DTH

1967-69  Deltids operatør ved NEUCC DTH

1966     Løjtnant af reserven ved artilleriet

1964-67  Aftjenelse af værnepligt

Uddannelse og kurser

1982     Yachtskippereksamen af 3. grad

1969-73  Studerede datalogi ved Københavns Universitet
           Juni 71 : exam. scient.
           Juni 73 : Hovedfag og speciale

1968     3 måneders studieophold ved Imperial College Computer Unit, London

1967-69  Studerede til maskiningeniør på DTH

1966     Artilleriets reserveofficersskoles grundkursus

1965     Artilleriets sergentskole

1964     Matematisk- naturvidenskabelig studentereksamen

1961     Mellemskoleeksamen

Herudover en mængde videreuddannelse såsom:

         Personaleledelse

         Den effektive ledergruppe (sensi kursus)

         Organisationsudvikling

         Overvind dig selv

         Hafnia’s lederuddannelse

         Legent’s executive Development program, University of Maryland

         Køb og salg af virksomheder

         Bestyrelses arbejdet

         Strategiarbejdet

         Præsentationsteknik

         Regnskabsanalyse

Sprog

         Cambridge University, First Certificate in English

         Cambridge University, Proficiency in English

Fritid

Sejler.


An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙